VÝSTAVY

2. Výstava výtvarného kroužku Heleny Nedbalové

Výtvarné práce dětí výtvarného kroužku Barvínek budou letos opět vystaveny na Obecním úřadě v Roztokách u Křivoklátu. Vernisáž výstavy se bude konat 23. června 2016 od 17 hodin.

Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na Vás!

1. Výstava výtvarného kroužku Heleny Nedbalové

Práce našich dětí ze školního roku 2014-2015 jsou stále k vidění na Obecním úřadě v Roztokách u Křivoklátu a také ve společenské místnosti mateřské školy v Městečku.

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Zde najdete informace o výtvarných soutěžích, do kterých jsme se přihlásili a o jejich výsledcích.

Ve školním roce 2014-2015 jsme se zapojili do několika výtvarných soutěží s krásným umístěním, ze kterých máme velkou radost.

Dětem přeji mnoho úspěchů také v letošním roce!


© 2015 Pavla Kranlová